ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ.

Αλλαγή Επωνυμίας – Νομικής Μορφής Ι.Χ. ή Μοτό

Αλλαγή Χρώματος Αυτοκινήτου

Αντικατάσταση Άδειας Κυκλοφορίας

Άρση Παρακράτησης Κυριότητας 

Δήλωση Κλοπής Ι.Χ. ή Μοτοσυκλέτας

Έκδοση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας 

Έκδοση Σημειώματος Ρυμούλκησης

Εξαγωγή Ι.Χ. στο Εξωτερικό

Κάρτα Στάθμευσης ΑμεΑ

Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου
ή Μοτοσυκλέτας

Οριστική Διαγραφή Οχήματος Ι.Χ.