ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ακινησία Φορτηγού Ι.Χ. ή Λεωφορείου Ι.Χ

Αλλαγή Επωνυμίας  Νομικής Μορφής Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.

Αλλαγή Χρώματος Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.

Άρση Ακινησίας Φ.Ι.Χ.
ή Λ.Ι.Χ

Δήλωση Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης- ABS

Έκδοση νέας άδειας Φ.Ι.Χ.

   Επανέκδοση Άδειας    Κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ.
ή Λ.Ι.Χ.

     Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. 
ή Λ.Ι.Χ.