ΕΦΚΑ/ΤΑΜΕΙΑ

Διαγραφή από ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας

Διαγραφή λόγω θανάτου

Έκδοση ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας

Έκδοση Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης

Έκδοση Α.Μ.Α.- Ι.Κ.Α.

Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου

Βεβαίωση ζωής Ι.Κ.Α. συνταξιούχου εξωτερικού

Έκδοση κλειδάριθμου Ι.Κ.Α.

Διαγραφή από ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε.

Εγγραφή- Επανεγγραφή 

   στον Ο.Α.Ε.Ε.

Μεταφορά έδρας επιχείρησης 

στον Ο.Α.Ε.Ε.

Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας