Δ.Ε.Η/ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αλλαγή Ονόματος Δ.Ε.Η.

Αλλαγή Παρόχου Ενέργειας

Διακοπή Ρεύματος Δ.Ε.Η.

Επανασύνδεση Ρεύματος Δ.Ε.Η.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της Δ.Ε.Η.

Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο Δ.Ε.Η.

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου